Přijímáme objednávky na rok 2024

Velké slevy pro větší skupiny na 3 a více dní až 15%.

Objednat

Přijímáme objednávky na rok 2024

Velké slevy pro větší skupiny na 3 a více dní až 15%.

Objednat

DVOUDENNÍ - vodácké výlety na Berounce

Na Berounce je možno uskutečnit mnoho dvoudenních vodáckých výletů. Z toho množství se pokusíme vybrat ty nejzajímavější. Budete-li na Berounce zvažovat nějaký výlet, podívejte se na průtoky z Plzně pro výlety na horním toku. Případně v Berouně, na výlety na dolním toku. Při nízkém stavu vody, se vám bude zdát i krátký úsek docela dlouhý, protože v těch případech proudí řeka pomaleji, případě daleko před jezy se zdá, jako když neproudí vůbec. V tom případě máte průměrnou rychlost 3 km v hodině, při klidném pádlování. Při středním průtoku již dosahujete rychlosti chůze 5 km v hodině a při vysoké vodě dosahujete rychlosti i 6-7 km v hodině.

Berounka- Plzeň Bílá Hora Nízké stavy průtok do 10 m3.s-1, střední stavy do 50 m3.s-1, vysoké stavy nad tuto hranici. Upozorňujeme, že řád plavební bezpečnosti zakazuje plavbu od 2. povodňového stupně, v našem případě neporučujeme plavbu ani při dosažení prvního povodňového stupně.

Berounka - Beroun Nízké stavy průtok do 20 m3.s-1, střední stavy do 80 m3.s-1, vysoké stavy nad tuto hranici.

Výlety na Berounce může zjednoduššit na vodácké výlety:

Pochopitelně můžete volit i jiné varianty výletů my vybíráme zejména ty, u kterých je dobře dostupné místo začátku a konce výletu. Zejména na horním toku jsou místa u řeky, kam naše půjčovna nezajíždí, protože úroveň přístupových komunikací negarantuje bezproblémový přístup za každého počasí. Jedna věc je zajet na nějaké místo když je sucho nebo když vezete tři lodě nebo když je po deštích a máte vyjet nějaký kopec s celou soupravou. Nezajíždíme například na Rybárnu nebo k Potůčkům. Naopak je dobrá nová silnice do Údolí mloků, kam od loňského roku zajíždíme.

Pokud chcete jet horní tok, doporučujeme to uskutečnit pouze v případě, že se jedná o skupinu se dvěma a více osobními vozidly. Spoléhat o místní dopravu, zejména o víkendu je hodně naivní záležitost. 

DVOUDENNÍ - vodácké výlety na Berounce